תחומי התמחות

רשויות מקומיות

ייעוץ משפטי לרשויות מקומיות ולגופים פרטיים במגוון רחב של נושאים הקשורים בשלטון המקומי, לרבות פעילותן של ועדות הגבולות בין הרשויות, מכרזים, הקצאת קרקע ציבורית, הסכמי פיתוח, הליכי הפקעת מקרקעין ופיצויים, עסקאות מקרקעין ברשויות מקומיות, אגרות והיטלים, מיסוי עירוני (ארנונה), דיני בחירות בשלטון המקומי ועוד.

משפט מנהלי
וליטיגציה מנהלית

עקרונות המשפט המנהלי מסדירים את יחסי הגומלין בין הרשות לאזרח ומגבשים את חובות הרשות המנהלית במימוש סמכותה כלפי האזרח. החלטות המנהליות הן רבות ומגוונות בנושאיהן ולהן מקום חשוב בחיי היום יום של החברה והפרט. החלטות אלו נתונות לפיקוח ולבקרה של בית המשפט.

מיסוי מוניציפאלי

מיסוי עירוני, או בשמו האחר "מיסוי מוניציפאלי", הינו מקור ההכנסות העיקרי של הרשויות המקומיות. מיסוי עירוני נועד לאפשר לרשויות לממן את פעילותן לטובת הציבור. משרדנו מתמחה בלווי לקוחות עד לביטול ו/או הפחתת היטלי פיתוח כמו גם בשינוי שומת ארנונה ובהפחתת חובות ארנונה קיימים של לקוחות מול הרשויות המקומיות, לרבות עסקים שבעליהם חויבו בארנונה רטרואקטיבית.

דיני תכנון ובניה

תכנון ובנייה הינו תת תחום משפטי מורכב המצריך מומחיות וליווי מקצועי על ידי עורך דין מומחה לתכנון ובנייה. על עורך דין תכנון ובנייה לעסוק במקביל בתחומים משפטיים שונים- משפט מנהלי, אזרחי ופלילי. כאשר סיכויי ההצלחה בתיק תלויים ביכולת של עורך הדין לשלב בין ענפי המשפט השונים וכמובן בעבודת שטח יסודית, חקירה בלשית ונקיטת צעדים מול גופי התכנון, ועדות תכנון ובנייה והרשויות המקומיות.

דיני מכרזים

לרגולציה החלה על גוף יש השלכה ישירה על פעילותו השוטפת. טיפול נכון ויעיל בנושאים אלו יכול לסייע רבות בהצלחת פעילות הגוף והשגת יעדיו. משרד עו״ד הילה רווח מתמחה בליווי, עריכה ובחינה של מכרזים ובייצוג לקוחות בעניינים מנהליים.

התחדשות עירונית
תמ״א 38

משרד עורכי-דין הילה רווח מתמחה בתחום התחדשות עירונית ומלווה עשרות פרויקטים בייצוג דיירים, יזמים, קבלנים ומשקיעים. המיומנות והותק שרכשה עוה"ד רווח מביאים לניהול מו"מ בפרק זמן סדור ותורמים למקסום תנאי העסקה ומציאת פתרונות בזמן אמת. העשייה רבת השנים תורמת לייצוג נאות ומקצועי של לקוחות המשרד בכל שלבי העסקה.